Això és un codi html que significa que és un llenguatge de marques de hipertext perquè permet escriure text amb la lletra p que significa paràgraf. També permet posar imatges fent servir la marca o etiqueta img. La etiqueta img té un paràmetre anomenat src que significa source que el que fa es indicar el nom de la imatge per trobar-la. Un altre paràmetre de img és class que significa classe d'imatge en aquest cas hem posat que és mapper perquè identifiqui com a mapa d'imatge. Un mapa d'imatge és una imatge que quan cliques sobre una part de la imatge identifica aquesta part, la coloreja i et porta al enllaç que tu vulguis. Width significa amplada en aquest cas 1200 pixels. Height significa altura en aquest cas, 1588 pixels. Border significa vora que és la part externa en aquest cas 0 pixels. L'últim paràmetre és usemap que indica quin mapa d'imatge a utilitzar es diu map.

A continuació està el codi creat amb el programa GIMP. En el codi poly significa polígon i està dintre de area shape que vol dir forma de l'àrea. Coords vol dir coordenades, cada vegada que feia click amb el GIMP es generaven dos números o coordenades, el primer és la x i el segon és la y. Class noborder signica que no posis vora al voltant de la imatge pintada, icolor FF0000 vol dir el color que es pintara quuan passi per sobre. El color FF0000 és vermell, el color 00FF00 és verd, el color 0000FF és blau perquè són els colors RGB que vol dir Red Green and Blue que són els tres colors bàsics. El color EEE592 és una barreja de RGB, EE és un número hexadecimal que indica la intensitat del vermell, els dos següents números que són E5 indica la intensitat del verd i els dos últims números la intensitat del blau. El número més gran és EE, després E5 i últim 92 perquè els números hexadecimals són: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14) i F (15). Hexadecimal vol dir base númerica de setze números diferents i decimal vol dir base númerica de deu números diferents. Ara converitrem el número hexadecimal EEE592 en decimal buscant a internet "convert hex to dec online". EE és el número decimal 238, el número màxim més gran possible seria FF que és 255, és a dir, aquest color té molt vermell perquè està a prop del màxim, E5 és 229 que vol dir que té una intensitat de verd més petita que de vermell, 92 hexadecimal és 146 en decimal. Si busquem a internet "html color" podrem convertir directament HEX #EEE592 igual a RGB(238, 229, 146). Calculeu quants colors diferents podreu der amb el sistema RGB, es pot calcular 16^6 perquè cada color està composat per sis nímeros hexadecimals i cada número hexadecimal té setze números diferents o multiplicar 256x256x256= 16.777.216, és a dir, més de 16 millons de colors diferents. No som capaços de distinguir tants colors i és millor utilitzar colors recomenats. Alguns colors tenen nom propi.

alt significa text alternatiu, és un text que apareix si no es carrega la imatge, title és el nom que apareix quan passem per sobre de la imatge.

Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló Remolacha amarilla Pera pèsol