Benvinguts a la pàgina d'Eva

Soc una estudiant de 3r d'ESO de l'assignatura de Robòtica i Programació, em dic Eva i el que trobareu us agradarà molt:

 • Cinquè, hem posat un codi d'intel·ligència artificial basat en tensorflow.js, que és capaç de generar-nos un model per identificar amb la webcam tres classes d'objectes. (gat, gos i esquirol).

  Explicarem els projectes començant pel més fàcil:

  Crear aquesta pàgina web amb plantilla bootstrap5.

  1. Descarreguem la pàgina web del professor.
  2. Creem un compte de neocities amb el compte de iespompeufabra.cat i pujem tots els arxius que hem descomprint de la pàgina del professor.
  3. Creem carpetes (folders) amb els noms face, imagemap, robot, project, machinelearning i dintre de cada carpeta posem un arxiu (new file) i aquest arxiu es diu index.html perquè tots els navegadors sempre el busquen i mai es mostra la paraula index.html en la direcció.

  Projecte de mapa d'imatge del quadre "Estiu"(1563) d'Arcimboldo.

 • Baixem l'imatge anterior de la web del professor concretament aquí
 • Obrim el programa GIMP, primer obrim l'imatge amb Arxiu > Obrir, i un cop obert cliquem Filtres > Web > Mapa d'imatge i apareix un editor de mapa d'imatge.
 • Dibuixem polígons en totes les fruites i afegim les adreces de viquipèdia.


 • Guardem el mapa d'imatge que serà un arxiu amb un nom molt llarg i amb parèntesis amb l'extensió d'un map i s'obre amb el visual code studio.

 • Afegim la biblioteca mapper.js com un script i afegim a cada area shape un class = "mapper" per dir-li que cada area anterior no es un area normal sinó d'una classe específica que està definida a la biblioteca mapper i que té una propietat que es diu icolor, que és un nombre hexadecimal. I podem veure com queda el codi a continuació. On hem canviat target per title amb el visual code buscar i reemplazar todo. Aquest

 • Cara que es mou amb el micròfon.

  1. Anem a la web de p5.js concretament al seu editor p5.js
  2. En l'editor posem el següent codi:
    
   let mic; //guarda un espai a la memòria una variable anomenada micròfon.
   function setup() { //setup és una funció obligatoria de p5.js de configuració o setup 
    createCanvas(800,600); //crea un espai de dibuix o canva de 800 píxels d'amplada i 600 d'alçada.
    mic= new p5.AudioIn(); //la variable mic és un objecte d'una classe anomenada p5.AudioIn que és una entrada d'àudio i tindrà tots els mètodes d'aquesta classe, que les cridarem amb un punt: mic.Start per activar el micròfon, micGetLevel per agafar el nivell del micròfon.
    mic.start();
   }
    
   function draw() {
     let vol= mic.getLevel();
    console.log ("volume is " + vol); //veure la consola del navegador els números de volum que va entre 0 i 1 i que van canviant.
     let mouth=100;
    let micVariable= map(vol,0,1,0,800); //la funció map fa que els números de volum que van de l'escala 0 a 1 canvii a escala 0 a 500, per poder notar el canvi en l'imatge. Els números queden guardats en micVariable, i els veig amb console.log
    console.log ("micVariable is " + micVariable);
    
     //cara
     strokeWeight(1);
    background(255,255,255);
    fill(micVariable +40, micVariable +100, micVariable +200); //fill és omplir de color amb 3 números. Primer vermell, segon verd, tercer blau. Si en comptes de números poso variables de micròfon, és mourà amb la veu. El valor màxim de color és 255, és a dir, hi ha 255 colors vermells, 255 colors blaus i 255 colors verds, i quan els multiplico em dona 255x255x255 = 16.000.000 colors diferents. Si poses només un número, és l'escala de grisos (fill(n)). Si posés dos números, seria escala de gris i transparència. Si poso quatre números seria red, green and blue i transparència.
     ellipse(400,300,250,300); //Els dos primers números son el centre de l'el·lipse, el primer és el centre de la "x" i el segon és el centre de la "y". El penúltim número és l'amplada de l'el·lipse i l'últim número és l'alçada de l'el·lipse, l'unitat de tot son els pixels. El penúltim número, en aquest cas, és una variable (mic) perqué amb la veu canvï l'amplada de l'el·lipse. 
     
    // ull dret
     strokeWeight(1); //És el gruix del contorn de l'el·lipse.
    fill("white");
    ellipse(350,251,50,40); 
     fill("#0000FF"); // En aquest cas l'ull serà de color blau perquè les dues FF estan al final (rgb).
    ellipse(350,255,25,20); 
     fill("#000000");
    ellipse(350,255,10,10);
    
    // ull esquerra
     strokeWeight(1);
    fill("white");
    ellipse(450,251,50,40)
    fill("#0000FF");
    ellipse(450,255,25,20);
     fill("#000000");
    ellipse(450,255,10,10);
   
    //boca
     strokeWeight(1);
    fill("#FF0000")
    arc (400,350,120,micVariable,0,PI); // L'arc de la boca té sis paràmetres: el primer és la posició "x" del centre de la boca, el segon és la posició "y" del centre de la boca. El tercer és l'amplada del arc i el quart és l'alçada de l'arc. I el cinqué i sisé de l'arc son com es veu l'arc, de 0 a Pi, és una semicircumferència (la part de dalt, en aquest cas) i Pi 0 és al contrari.
    
    
    //ceja derecha
    //strokeWeight(6);
    //line(420,220,436,205) //Això és una linia i els dos primers números, són els vèrtexs inicials i finals.
    //line(436,205,455,220)
    
     //ceja izquierda
    //strokeWeight(6);
    //line(345,220,361,205)
    //line(361,205,380,220)
    
    
    //nas
    strokeWeight (1);
    fill(micVariable +200, micVariable +150, micVariable +300); //El color variarà amb el micròfon quan pujo la veu la Variable mic augmenta la intensitat del color vermell perquè li hem restat 127 i augmenta la intensitat del verd perquè li he sumat 127 i el color blau no varia de intensitat. No puc posar micVariable en tots els colors perquè sortiria sempre la mateixa tonalitat de color. 
    triangle (440, 310, 400, 260,360,310)
   } 
    

  Projecte robot amb p5.js

   
  let mic,h,x,rand;
  function setup(){
    createCanvas(1000,982);
   mic=new p5. AudioIn();
   mic.start();
  
  }
  
  function draw(){
    if (keyIsPressed){
   if ((key=='A')|| (key=='a')){
    ellipse(mouseX,mouseY,25,25);
   }
    }
   background(255);
   x=sin (frameCount*0.1)*15// Guardo en la variable "x",que s'ha creat anteriorment i la converteixo en una variable sinus que varia entre -1 i +1 de forma continua: -1, -0.99, -0.98,... -0.01,0,0.01,0.2...1, 0.99,0.98...0.01,0,... Multipico per 20 el sinus perquè vagi des de -20 pixels fins +20 pixels. FrameCount serveix per contar fotogràmes i al contar fotogàmes, 50 per seg. perquè funciom draw es resfreca 50 vegades per segon.
   y=sin (frameCount*0.1)*30
   z=sin (frameCount*0.1)*20
   k=sin (frameCount*0.1)*10
   t=sin (frameCount*0.1)*40
   e=cos (frameCount*0.1)*40
   q=cos (frameCount*0.1)*15
   rand= random (255); //Rand és una variable aleatoria i dona lloc a núm. sencers (int=integer) entre 0 i 255 gràcies a la funció predefinida random.
   let vol= mic.getLevel();
   let h= map (vol,0,1,0,800);
   fill (200,rand,255);
  
  beginShape(); //Comença una forma.
  //Soporte antena
  vertex(416,178);vertex(431,157);vertex(452,144);vertex(475,139);vertex(497,146);vertex(514,154);vertex(523,166);vertex(531,176);vertex(531,177); endShape (CLOSE);
  
  fill ("#696B65");
  beginShape(); //Palo antena
  vertex(473,55);vertex(472,138);vertex(477,139);vertex(476,58); endShape (CLOSE);
  
  fill (rand,80,255);
  beginShape(); //Bola antena
  vertex(469,29);vertex(482,29);vertex(489,43);vertex(479,56);vertex(469,55);vertex(460,43);vertex(460,41); endShape (CLOSE);
  
  fill(rand,143,187+rand);
  beginShape(); //Cara 
  vertex(339,182);vertex(339,368);vertex(610,371);vertex(609,182); endShape (CLOSE);
  
  fill(219+rand,17,22)
  beginShape(); //Boca
  vertex(432,329);vertex(424,329);vertex(424,332+h);vertex(424,339+h);vertex(431,343+h);vertex(443,344+h);vertex(452,346+h);vertex(463,346+h);vertex(472,346+h);vertex(479,346+h);vertex(486,346+h);vertex(492,345+h);vertex(499,345+h);vertex(510,344+h);vertex(517,343+h);vertex(525,341+h);vertex(530,339+h);vertex(529,331+h);vertex(528,327);vertex(516,330);vertex(506,332);vertex(500,332);vertex(489,332);vertex(476,333);vertex(469,334);vertex(463,333);vertex(458,332);vertex(449,330);vertex(442,329);vertex(432,328);vertex(424,328); endShape (CLOSE);
  
  fill ("#F7F9F7");
  beginShape(); //Parte blanca ojo izquierdo
  ellipse(412,254,49,49); endShape (CLOSE);
  
  fill (50,40,45+h*6);
  beginShape(); //iris ojo izquierdo
  ellipse(411,255,14+q,14+q); endShape (CLOSE);
  
  fill("#181819");
  beginShape(); //pupila ojo izquierdo
  ellipse(411,255,1+q,1+q); endShape (CLOSE);
   
  fill ("#F7F9F7");
  beginShape(); //Parte blanca ojo derecho
  ellipse(539,256,52,52); endShape (CLOSE);
  
  fill (50,40,45+h*6);
  beginShape(); //iris ojo derecho
  ellipse(538,255,14+x,14+x); endShape (CLOSE);
  
  fill("#181819");
  beginShape(); //pupila ojo derecho
  ellipse(538,255,3+x,3+x); endShape (CLOSE);
   
  fill(209,17+rand,245);
  beginShape(); //Cuello
  vertex(377,367);vertex(377,395);vertex(576,396);vertex(574,370); endShape (CLOSE);
   
  fill(rand, rand, 250);
  beginShape(); //Cuerpo
  vertex(311,397);vertex(641,396);vertex(643,716);vertex(307,716); endShape (CLOSE);
   
  fill(rand,33,193);
  beginShape(); //barriga
  vertex(311,397);vertex(641);vertex(643,716);vertex(307,716); endShape (CLOSE);
  
  
  fill(29,17+rand,255)
  beginShape(); //Brazo izquierdo
  vertex(310,407);vertex(241,502+x);vertex(255,504+x);vertex(265,509+x);vertex(272,515+x);vertex(278,520+x);vertex(280,529+x);vertex(311,491); endShape (CLOSE);
  
  fill(29,17,255)
  beginShape(); //Codo izquierdo
  ellipse(246,535+z,77,77); endShape (CLOSE);
  
  fill (29,17+rand,255)
  beginShape(); //Antebrazo izquierdo
  vertex(234,502+k);vertex(130,431+y);vertex(102,471+y);vertex(208,543+k);vertex(211,530+k);vertex(212,523+k);vertex(218,516+k);vertex(225,509+k);vertex(232,507+k);vertex(233,507+k);vertex(233,508+k);
  endShape (CLOSE);
  
  fill (rand,rand,255);
  beginShape(); //Mano izquierda
  vertex(17,443+y);vertex(30,471+y);vertex(98,477+y);vertex(137,422+y);vertex(107,361+y);vertex(76,360+y);vertex(98,408+y);vertex(73,448+y); endShape (CLOSE);
  
  fill (29,17+rand,255)
  beginShape(); //Brazo derecho
  vertex(641,403);vertex(642,456);vertex(729,494+x);vertex(729,484+x);vertex(732,474+x);vertex(736,467+x);vertex(740,465+x);vertex(743,461+x);vertex(750,458+x);vertex(753,456+x); endShape (CLOSE);
  
  fill(29,17,255)
  beginShape(); //Codo derecho
  ellipse(767,485+z,77,77); endShape (CLOSE);
  
  fill (29,17+rand,255)
  beginShape(); //Antebrazo derecho
  vertex(762,449+x);vertex(814,340+x);vertex(854,361+x);vertex(803,474+x);vertex(796,465+x);vertex(791,461+x);vertex(786,459+x);vertex(781,454+x);vertex(772,452+x);vertex(767,451+x); endShape (CLOSE);
  
  fill (rand,rand,255);
  beginShape(); //Mano derecha
  vertex(800,266+x);vertex(804,333+x);vertex(864,364+x);vertex(921,326+x);vertex(917,296+x);vertex(869,326+x);vertex(829,306+x);vertex(825,253+x); endShape (CLOSE);
  
  fill (219,117,22+rand)
  beginShape(); //Pierna izquierda
  vertex(370,715);vertex(371,903+e);vertex(384,897+e);vertex(399,894+e);vertex(406,897+e);vertex(418,899+e);vertex(427,901+e);vertex(431,906+e);vertex(432,715); endShape (CLOSE);
  
  fill(rand,120,170)
  beginShape(); //Pie izquierdo
  vertex(373,903+e);vertex(367,906+e);vertex(356,914+e);vertex(348,921+e);vertex(342,937+e);vertex(340,949+e);vertex(339,962+e);vertex(463,964+e);vertex(463,955+e);vertex(463,945+e);vertex(461,936+e);vertex(457,929+e);vertex(452,921+e);vertex(446,916+e);vertex(440,909+e);vertex(433,906+e);vertex(428,904+e);vertex(424,900+e);vertex(415,897+e);vertex(406,896+e);vertex(399,894+e);vertex(391,894+e);vertex(384,897+e);vertex(379,899+e); endShape (CLOSE);
  
  fill (219,117,22+rand)
  beginShape(); //Pierna derecha
  vertex(521,714);vertex(579,715);vertex(578,903+t);vertex(570,898+t);vertex(561,894+t);vertex(555,892+t);vertex(545,895+t);vertex(535,895+t);vertex(525,899+t);vertex(519,901+t); endShape (CLOSE);
  
  fill(rand,120,170)
  beginShape(); //Pie derecho
  vertex(517,902+t);vertex(509,911+t);vertex(504,914+t);vertex(498,922+t);vertex(496,928+t);vertex(492,938+t);vertex(492,951+t);vertex(492,960+t);vertex(492,963+t);vertex(612,963+t);vertex(611,959+t);vertex(611,955+t);vertex(610,949+t);vertex(610,942+t);vertex(608,936+t);vertex(607,930+t);vertex(604,928+t);vertex(601,922+t);vertex(598,919+t);vertex(595,915+t);vertex(590,912+t);vertex(583,907+t);vertex(579,903+t);vertex(569,900+t);vertex(561,895+t);vertex(553,892+t);vertex(548,892+t);vertex(543,894+t);vertex(536,894+t);vertex(531,895+t); 
  endShape (CLOSE); //Acaba una forma.
  }
  

  Projecte theremin: tinkercad i arduino.

  El projecte thermin consisteix en conectar un sensor de llum LDR a un arduino i depenent de la quantitat de llum rebuda per aquest sensor s'activa un altaveu de forma que la freqüència del so és diferent depenent de la llum rebuda.